Корично изображение Книга

Art and beauty in the Middle Ages /

Основен автор: Eco, Umberto.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New Haven : Yale University Press, 1986.
Предмети: