Корично изображение Книга

Durkheim is dead! : Sherlock Holmes is introduced to sociological theory /

Основен автор: Berger, Arthur Asa, 1933-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Walnut Creek, CA : Altamira Press/Rowman & Littlefield Publishers, c2003.
Предмети: