Корично изображение Книга

За граматологията /

Основен автор: Дерида, Жак.
Други автори: Derrida, Jacques., Дамянова, Жана, (прев.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
French
Публикувано: София : ЛИК, 2001.
Предмети: