Корично изображение Книга

The world of Michelangelo, 1475-1564, /

Основен автор: Coughlan, Robert, 1914-1992.
Автор-организации: Time-Life Books.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, : Time, inc., 1971.
Серия: Time-Life library of art
Предмети: