Корично изображение Книга

The world of Velazquez, 1599-1660, /

Основен автор: Brown, Dale.
Автор-организации: Time-Life Books.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, : Time-Life Books, [1969].
Серия: Time-Life library of art
Предмети: