Корично изображение Книга

Fighting techniques of the ancient world 3,000 BC - 500 AD : equipment, combat skills, and tactics /

Други автори: Anglim, Simon.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Thomas Dunne Books : St. Martin's Press, 2002.
Издание: 1st U.S. ed.
Предмети: