Корично изображение Книга

The world of Titian, c. 1488-1576, /

Основен автор: Williams, Jay, 1914-1978.
Автор-организации: Time-Life Books.
Други автори: Titian, ca. 1488-1576.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Amsterdam, New York, : Time-Life Books, [1968].
Серия: Time-Life library of art