Корично изображение Книга

Xenophon in seven volumes : v.1-7 /

Основен автор: Xenophon.
Други автори: Bowersock, G. W. 1936-, Brownson, Carleton L. b. 1866., Marchant, E. C. 1864-1960., Miller, Walter, 1864-1949.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1968.
Серия: The Loeb classical library ; 51-52, 88-90, 168, 183