Корично изображение Книга

Hesiod /

Основен автор: Hesiod.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2006.
Серия: The Loeb classical library ; 57, 503