Корично изображение Книга

История на източните култорве в Долна Мизия и Тракия V в. пр. н. е. - IV в. от н. е. /

Основен автор: Тачева-Хитова, Маргарита.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1982.
Предмети: