Корично изображение Книга

Isaeus /

Основен автор: Isaeus, ca. 420-ca. 350 B.C.
Други автори: Forster, E. S. 1879-1950.
Формат: Книга
Език: Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1927.
Серия: The Loeb classical library [Greek authors] ; 202