Корично изображение Книга

Tristia ; Ex Ponto /

Основен автор: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Други автори: Wheeler, Arthur Leslie, 1871-1932.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1996.
Издание: 2nd ed. /
Серия: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D. 1977 ; Works. 6.