Корично изображение Книга

St. Augustine's Confessions /

Основен автор: Augustine, Saint, Bishop of Hippo.
Други автори: Watts, William, 1590?-1649.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1988-1989.
Серия: The Loeb classical library ; 26-27
Предмети: