Корично изображение Книга

Select letters of St. Jerome, /

Основен автор: Jerome, Saint, d. 419 or 20.
Други автори: Wright, F. A., 1869-1946.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: London, : New York, : W. Heinemann,ltd.; G. P. Putnam, 1933.
Серия: The Loeb classical library. 262.