Корично изображение Книга

Manetho /

Основен автор: Manetho.
Други автори: Waddell, W. G. 1884-1945.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 2004.
Серия: The Loeb classical library ; 350