Корично изображение Книга

The orator's education /

Основен автор: Quintilian.
Други автори: Russell, D. A.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2001.
Серия: Loeb classical library ; 124-127, 494
Предмети: