Корично изображение Книга

КГБ и ДС : връзки и зависимости : документален сборник 1950-1991 /

Други автори: Кирякова, Татяна, (ред.), Tatyana, Kiryakova, (ed.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : КРДОПБГДСРСБНА, 2009.
Предмети: