Корично изображение Книга

Влизането на Вермахта в Русе през 1914 г. : документален фотоалбум и изследване /

Основен автор: Жейнов, Иво.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Русе : Абагар, 2007.
Предмети: