Корично изображение Книга

The Iliad /

Основен автор: Homer.
Други автори: Leaf, Walter, 1852-1927.
Формат: Книга
Език: Ancient Greek
Публикувано: Amsterdam : Hakkert, 1960.
Издание: 2d ed.