Корично изображение Книга

Сказание за дъщерята на хана : епосът на прабългарите, 882 г. /

Основен автор: Микаил Бащу Ибн Шамс Тебир.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Russian
Altaic
Публикувано: София : Агато, 1997.
Серия: Изкуство и митология.
Предмети: