Корично изображение Книга

Властовите структури на Българската комунистическа партия, 1944-1989 /

Основен автор: Везенков, Александър.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Инст. за изучаване на близкото минало ; Инст. Отворено общество, 2008.
Серия: Поредица Минало несвършено.
Предмети: