Корично изображение Книга

Успоредни животописи /

Основен автор: Плутарх.
Други автори: Михайлов, Георги.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София, : Народна култура, 1981.
Предмети: