Корично изображение Книга

Златни пръстени-печати от времето на Второто българско царство 1185-1396 = Golden signet-rings from the time of the Second Bulgarian kingdom 1185-1396 /

Основен автор: Тотев, Константин.
Други автори: Totev, Konstantin.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2010.
Предмети: