Корично изображение Книга

Graffiti in the Athenian Agora /

Основен автор: Lang, Mabel.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1988.
Издание: 2nd, rev. ed.