Корично изображение Книга

Marcus Aurelius : aspects of civic and cultural policy in the East /

Основен автор: Oliver, James Henry, 1905-
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Princeton, N.J., : American School of Classical Studies at Athens, 1970.
Серия: Hesperia (Princeton, N.J.). Supplement ; 13.
Предмети: