Корично изображение Книга

Studies in Archaic Corinthian vase painting /

Основен автор: Amyx, Darrell A. 1911-
Други автори: Lawrence, Patricia, 1934-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1996.
Серия: Hesperia (Princeton, N.J.). Supplement ; 28.
Предмети: