Корично изображение Книга

Монетни съкровища и монети от II-I в. пр. Хр. в нумизматичната колекция на Плевенския музей = Coin hoards and coins from the 2nd and 1st centuries BC in the numismatic collection of Pleven Museum /

Основен автор: Прокопов, Илия
Други автори: Prokopov, Ilya, Kovacheva,Theodora
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Агато, 2006.
Серия: Coinage and coin circulation on the Balkans ; v. 9
Предмети: