Корично изображение Книга

Археологически паметници от Кюстендилско : Т.1- /

Основен автор: Генадиева, Венета.
Други автори: Genadieva, Veneta., Чохаджиев, Стефан.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2002-.
Предмети: