Корично изображение Книга

Пауталия и нейната територия през I-VI век /

Основен автор: Кацарова, Веселка
Автор-организации: Българска академия на науките Археологически институт с музей ; Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов"
Други автори: Katsarova, Veselka
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2005.
Предмети: