Корично изображение Книга

Roman portrait busts : Arts Council Gallery, 30 October-28 November 1953.

Основен автор: Arts Council of Great Britain.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Arts Council, 1953.
Предмети: