Корично изображение Книга

The future Buddha Maitreya : an iconological study /

Основен автор: Kim, Inchang.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New Delhi : D.K. Printworld, 1997.
Серия: Emerging perceptions in Buddhist studies ; no. 7
Предмети: