Корично изображение Книга

On the composition of the medallions in the interiors of Greek black- and red-figured kylixes.

Основен автор: Grinten, Evert F. van der.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Amsterdam, : Noord-Hollandsche Uitg. Mij., 1966.
Серия: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 72, no. 2
Предмети: