Корично изображение Книга

History, by V. Gordon Childe.

Основен автор: Childe, V. Gordon 1892-1957.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London, : Cobbett Press, 1947.
Серия: Past and present: studies in the history of civilization, v. 6.
Предмети: