Корично изображение Книга

Ancient slavery and modern ideology /

Основен автор: Finley, M. I. 1912-1986.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, N.Y. : Penguin Books, 1983.
Предмети: