Корично изображение Книга

The poetics of Aristotle /

Основен автор: Aristotle.
Други автори: Butcher, S. H. 1850-1910 (ed. and transl.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London, : Macmillan, 1925.
Издание: 4th ed.