Корично изображение Книга

Стенописите в Иваново.

Основен автор: Бичев, Милко, 1897-1972.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София, : Български художник, 1965.
Серия: Паметници на старата българска живопис, 2.
Предмети: