Корично изображение Книга

The World of the Fullo : work, economy, and society in Roman Italy /

Основен автор: Flohr, Miko
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : Oxford University Press, 2013.
Серия: Oxford studies on the Roman economy
Предмети: