Корично изображение Книга

The new Cambridge history of Islam : v.3. : The eastern Islamic world, eleventh to eighteenth centuries /

Други автори: Morgan, David, (ed.), Reid, Anthony, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
Подобни документи: Съдържа се в: The new Cambridge history of Islam