Корично изображение Книга

Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград /

Основен автор: Герлах, Стефан, 1546-1612.
Други автори: Киселинчева, Мария, (прев.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: София : Изд. на Отечествения фронт, 1976.
Предмети: