Корично изображение Книга

История на българския език /

Основен автор: Младенов, Стефан, 1880-1963.
Автор-организации: Българска академия на науките, Институт за български език
Други автори: Дуриданов, Иван, (ред. и прев.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: София : БАН, 1979.
Серия: Българско лингвистично наследство ; 1
Предмети: