Корично изображение Книга

Фамилията Асеневци (1186-1460) : генеалогия и просопография /

Основен автор: Божилов, Иван
Автор-организации: Българска академия на науките Институт по история
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН; Акад. изд. Марин Дринов, 1994.
Издание: 2-ро фототипно изд.
Предмети: