Корично изображение Книга

Историко-археологически резерват Сборяново = Sboryanovo historical and archaeological reservation /

Основен автор: Матева, Боряна.
Други автори: Mateva, Boryana., Михайлова, Живка., MIhailova, Zhivka., Минев, Валентин., Minev, Valentin.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: Пловдив : Вион, 2002.
Предмети: