Корично изображение Книга

Тракийските гробници : архитектурно-метрично изследване /

Основен автор: Василева, Дафина
Автор-организации: Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет, Катедра Археология
Други автори: Vasileva, Dafina
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София, 2005.
Серия: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis ; Suppl. III
Предмети: