Корично изображение Книга

Културно наследство и приемственост : наследство от древноезическите свети места в българската народна култура /

Основен автор: Марков, Васил
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2007.
Предмети: