Корично изображение Книга

Ancient musical instruments of Western Asia in the Department of Western Asiatic Antiquities, the British Museum.

Основен автор: Rimmer, Joan.
Автор-организации: British Museum. Department of Western Asiatic Antiquities.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London, : British Museum, 1969.
Предмети: