Корично изображение Книга

Image and idea in fifth century Greece : art and literature after the Persian wars /

Основен автор: Francis, E. D. 1940-1983.
Други автори: Vickers, Michael J., (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : New York : Routledge, 1990.
Предмети: