Корично изображение Книга

Славяните в Първото царство /

Основен автор: Станилов, Станислав.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Класика и стил, 2002.
Издание: 2. доп. и прераб. изд.
Серия: Историческа поредица "Наследство".
Предмети: