Корично изображение Книга

The language of logic /

Основен автор: Freudenthal, Hans, 1905-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Amsterdam, New York, Elsevier Pub. Co., 1966.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: BC135 .F7513 1966