Корично изображение Книга

Aqueous wastes from petroleum and petrochemical plants /

Основен автор: Beychok, Milton R.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : New York Wiley, 1967
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: TP690.8 .B4 1967