Корично изображение Книга

An American dynasty; the story of the McCormicks, Medills, and Pattersons /

Основен автор: Tebbel, John William, 1912-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Greenwood Press, 1968 [c1967].
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4899.C4 T83 1968